Blog

Advocaat politierechtbank

11 september 2022

Wie gedagvaard wordt voor de Politierechtbank doet er goed aan om een advocaat te raadplegen. Immers kunnen de gevolgen indien U dit niet doet catastrofaal zijn.   Moet ik naar de zitting?: Een eerste vraag die wij als advocaat Politierechtbank vaak van cliënten krijgen is of zij wel naar de zitting moeten zelfs wanneer de inbreuk niet betwist wordt. Het antwoord hierop is volmondig JA! Immers indien U niet naar de rechtbank gaat en zogenaamd verstek laat gaan, zal de rechtbank vaak de zwaarste straf opleggen. Voor bepaalde inbreuken, vooral de zware verkeersinbreuken, kunnen de straffen aanzienlijk zijn zowel op financieel vlak alsook wat betreft de praktische gevolgen. Immers kunnen

Verkeersrecht: jonge bestuurder: opletten bij verkeersovertredingen

1 mei 2022

“We zijn allemaal eens jong geweest”, hoort men vaak zeggen. Dat is uiteraard het geval. Het fenomeen is gekend: een jongere behaalt voor het eerst zijn rijbewijs en neemt met volle moed deel aan het verkeer. De ene keer is het door machogedrag, de andere keer is het te wijten aan onoplettendheid, worden de net aangeleerde verkeersregels wel eens “vergeten”. Voor de categorie jonge bestuurders kan dit, zelfs bij relatief onschuldige verkeersovertredingen, zware gevolgen hebben. Wat is een jonge bestuurder?: In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, heeft de term jonge bestuurder niets met leeftijd te maken. Volgens de wet is een jonge bestuurder degene die minder dan twee

Een rijverbod: wat is dat nu precies?

27 maart 2022

Wanneer U een verkeersovertreding begaat met een zekere ernst, kan de rechter U een rijverbod opleggen. Maar hoe gaat dat nu precies in de praktijk? Is een rijverbod verplicht of optioneel? Het antwoord op deze vraag hangt af van de verkeersinbreuk die aan de basis ligt van de dagvaarding voor de Politierechtbank. Het zou ons te ver leiden om de verschillende mogelijkheden hier te bespreken. Is ieder geval raden wij U aan om telkens U gedagvaard wordt voor de Politierechtbank een advocaat Verkeersrecht te raadplegen. Deze zal met U kunnen bekijken of in uw specifiek geval een rijverbod al dan niet verplicht zal opgelegd worden.   Duur van het rijverbod:

Gedagvaard voor de politierechtbank: Wat nu?

23 maart 2022

Als gespecialiseerd advocaat verkeersrecht stel ik vast dat veel cliënten geen enkel idee hebben van de manier waarop een procedure voor de Politierechtbank gevoerd wordt. Dit is evident goed nieuws want een cliënt die niet weet hoe een procedure verloopt, is dan ook meteen een cliënt die nooit eerder voor de Politierechtbank moest verschijnen.   Hieronder zullen wij proberen op een overzichtelijke wijze de verschillende stappen in de procedure te overlopen. De ontvangst van het P.V.: Voorafgaandelijk aan de dagvaarding zal U waarschijnlijk een afschrift hebben ontvangen van het P.V. opgesteld door de politie. Hierin moet gedetailleerd worden beschreven welke inbreuk begaan werd en ook de datum ervan. De wet