Een rijverbod: wat is dat nu precies?

rijden spijts verval/rijverbodWanneer U een verkeersovertreding begaat met een zekere ernst, kan de rechter U een rijverbod opleggen. Maar hoe gaat dat nu precies in de praktijk?

Is een rijverbod verplicht of optioneel?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de verkeersinbreuk die aan de basis ligt van de dagvaarding voor de Politierechtbank.

Het zou ons te ver leiden om de verschillende mogelijkheden hier te bespreken.

Is ieder geval raden wij U aan om telkens U gedagvaard wordt voor de Politierechtbank een advocaat Verkeersrecht te raadplegen.

Deze zal met U kunnen bekijken of in uw specifiek geval een rijverbod al dan niet verplicht zal opgelegd worden.

 

Duur van het rijverbod:

De duur van het rijverbod kan enorm variëren.

De minimum periode die de wet voorziet is 8 dagen.

Dit kan oplopen tot verscheidene maanden of zelfs verscheidene jaren.

De duur van het rijverbod zal afhankelijk zijn van de volgende elementen:

  • Inbreuk die aan de basis ligt van de dagvaarding.
  • Het strafrechtelijk verleden van de beklaagde.
  • De rechtbank die de straf oplegt.

In het Belgisch systeem bezit de Politierechter vaak een zeer grote autonomie.

Een rechtbank is immers geen machine die steeds eenzelfde bestraffing zal opleggen voor eenzelfde inbreuk.

Als advocaat Verkeersrecht stel ik vast dat er van uniformiteit geen sprake is.

Sommige Politierechtbanken zijn in de praktijk veel strenger dan anderen.

Ook dat is een reden om U steeds te laten bijstaan door een advocaat Verkeersrechter wanneer U gedagvaard wordt.

De advocaat zal immers weten op welke manier uw zaak het best voor de rechtbank wordt gepleit.

Modaliteiten van het rijverbod:

Wanneer een rijverbod uitgesproken wordt kan deze vaak door de rechtbank ook “op maat” worden opgelegd.

Immers kan de rechter in bepaalde situaties beslissen om het rijverbod vooreerst te beperken tot bepaalde categorieën.

Volgend voorbeeld maakt één en ander duidelijk:

Wanneer een professionele vrachtwagenchauffeur vb. vervolgd wordt voor geïntoxiceerd rijden met zijn privé voertuig tijdens het weekend en hiervoor een rijverbod opgelegd krijgt, zal de rechter vb. ervoor kunnen kiezen om het rijverbod te beperken tot rijbewijs categorie B.

Op deze manier zal de vrachtwagenchauffeur nog steeds met de vrachtwagen mogen rijden en aldus zijn professionele activiteiten kunnen verderzetten.

Een andere mogelijkheid voor de Vrederechter is het zogenaamde weekend rijverbod.

Zo kan de Politierechter, op vraag van de beklaagde, in sommige gevallen ervoor kiezen om de uitvoering van het rijverbod te beperken tot het weekend.

In dat geval zal de beklaagde haar rijbewijs moeten aanvragen waarop een code vermeldt staat.

Met dit rijbewijs zal de veroordeelde enkel tijdens de week mogen rijden.

Een weekendrijverbod is m.a.w. steeds een gunst.

Een weekendrijverbod gaat in van vrijdagavond 20.00 uur tot zondagavond 20.00 uur.

 

Het “levenslang” rijverbod:

Een levenslang rijverbod als dusdanig bestaat eigenlijk niet.

Conform artikel 42 van de Wegverkeerswet kan de rechtbank een beklaagde lichamelijk of geestelijk ongeschikt bevinden tot het besturen van een motorvoertuig.

Wenst U hierover meer informatie over het “levenslang rijverbod”?  Dit vindt U hier.

Heeft U vragen over het rijverbod of over het verkeersrecht in het algemeen?

Contacteer Peterfreund & Associates, uw advocaat verkeersrecht.

Nieuws van ons advocatenkantoor
Advocaat politierechtbank

Wie gedagvaard wordt … Lees verder

Verkeersrecht: jonge bestuurder: opletten bij verkeersovertredingen

“We zijn allemaal eens … Lees verder

Een rijverbod: wat is dat nu precies?

Wanneer U een verkeersovertreding … Lees verder

Gedagvaard voor de politierechtbank: Wat nu?

Als gespecialiseerd advocaat … Lees verder

Meer nieuws
Daniël Peterfreund
Advocaat Antwerpen Een juridisch vraagstuk? Bijstand of advies nodig? Meester Peterfreund kan u gegarandeerd voorthelpen. Daniël Peterfreund heeft de leiding bij advocatenkantoor Peterfreund & Associates en is gespecialiseerd in tal van materies. Hij pleit zowel in het Nederlands als in het Frans.