Gedagvaard voor de politierechtbank: Wat nu?

gedagvaard door de politieAls gespecialiseerd advocaat verkeersrecht stel ik vast dat veel cliënten geen enkel idee hebben van de manier waarop een procedure voor de Politierechtbank gevoerd wordt.

Dit is evident goed nieuws want een cliënt die niet weet hoe een procedure verloopt, is dan ook meteen een cliënt die nooit eerder voor de Politierechtbank moest verschijnen.

 

Hieronder zullen wij proberen op een overzichtelijke wijze de verschillende stappen in de procedure te overlopen.

De ontvangst van het P.V.:

Voorafgaandelijk aan de dagvaarding zal U waarschijnlijk een afschrift hebben ontvangen van het P.V. opgesteld door de politie.

Hierin moet gedetailleerd worden beschreven welke inbreuk begaan werd en ook de datum ervan.

De wet voorziet dat het P.V. binnen de 15 dagen na de vaststellingen overgemaakt moet worden aan de overtreder.

Wat indien dit niet gebeurt?

Indien het P.V. niet binnen de 15 dagen overgemaakt wordt is dit helaas geen procedurefout die automatisch tot een vrijspraak zal leiden.

Wel heeft dit tot gevolg dat het P.V. diens zogenaamde bijzondere bewijswaarde verliest.

De bijzondere bewijswaarde van een P.V. houdt in dat wanneer U van mening bent dat het P.V. fouten bevat, U met concrete elementen zal moeten aantonen dat dit het geval is.

In een zogenaamde woord tegen woord situatie zal de rechtbank steeds voorrang moeten geven aan het P.V.

Dit wordt de bijzondere bewijswaarde van het P.V. genoemd.

Deze bijzondere bewijswaarde komt dus te vervallen indien het P.V. niet binnen de 15 dagen overgemaakt wordt aan de overtreder.

Meestal zal U samen met het P.V. ook een antwoordformulier ontvangen.

Dit antwoordformulier moet U ook tijdig ingevuld terug overmaken aan de politie.

Welke de gevolgen zijn indien U dit niet doet kunt U hier lezen.

Wanneer U het P.V. ontvangt en het antwoordformulier ingevuld teruggestuurd heeft zal U gewoon moeten wachten.

Indien U de overtreding in het antwoordformulier heeft betwist en het Parket meent dat U uw onschuld bewezen heeft ,zou het kunnen dat U nooit meer iets van het Parket verneemt.

Indien U erkent de overtreding begaan te hebben of het Parket uw betwisting niet aanvaardt, zal U voor de Politierechtbank gedagvaard worden.

Dagvaarding:

De dagvaarding is een document waardoor het Parket het dossier als het ware aanhangig maakt bij de rechtbank.

Een dagvaarding wordt steeds door een deurwaarder betekend.

Indien de deurwaarder U thuis niet aantreft, zal hij een kopij van de dagvaarding in een gesloten omslag achterlaten.

De dagvaarding vermeldt de datum waarop U op de rechtbank verwacht wordt alsook uiteraard de gegevens van de rechtbank waarvan sprake.

Eens U de dagvaarding ontvangen heeft is het van het grootste belang dat U zo snel mogelijk een advocaat raadpleegt.

Wie een verzekering rechtsbijstand heeft dient zo snel mogelijk een kopij van de dagvaarding over te maken aan de verzekering met de contactgegevens van uw advocaat.

Opgelet: U heeft altijd vrije keuze van raadsman.

In geen enkel geval kan de verzekering U verplichten samen te werken met een bepaalde advocaat!

De zitting:

Op de dag van de zitting zal uw advocaat verkeersrecht de zaak pleiten voor de Politierechtbank.

De Procureur zal op de zitting de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de dagvaarding beschrijven.

Vervolgens krijgt U of uw advocaat het woord.

De Procureur zal dan ook de rechtbank vragen een bepaalde straf op te leggen.

Dit kan bestaan uit een boete, een rijverbod, de verplichting om bepaalde examens af te leggen en/of een gevangenisstraf.

Nadat de Politierechter het standpunt van partijen, zowel het O.M. als de beklaagde, gehoord heeft zal de Politierechter een beslissing nemen.

Vaak gebeurt dat meteen na de pleidooien van de advocaat.

In sommige zaken zal de rechter eerst het dossier en de eventuele overtuigingsstukken nogmaals willen bestuderen vooraleer een uitspraak te doen.

In dat geval zal op de zitting datum medegedeeld worden waarop de rechtbank uitspraak zal doen.

Dit is het moment waarop U aan de rechtbank uw versie van de feiten kunt meedelen alsook alle relevante documenten aan de rechtbank kunt overhandigen.

De uitspraak:

Wanneer de rechtbank de vordering van het Parket gehoord heeft zal uw advocaat het woord krijgen om voor u te pleiten. Ook zal uw advocaat eventuele stavingsstukken kunnen neerleggen.

Wanneer de zaak gepleit werd zal de rechtbank ofwel meteen uitspraak doen ofwel een datum geven waarop er uitspraak zal worden gedaan.

Beroep:

Indien U als beklaagde niet akkoord bent met de uitspraak van de Politierechter, kan U steeds beroep aantekenen.

Uw advocaat verkeersrecht zal dan een verklaring van hoger beroep moeten doen op de griffie van de Politierechtbank.

Er zal ook een grievenformulier ingevuld moeten worden met verduidelijking van de redenen waarom U beroep aantekent.

Het hoger beroep dient ingesteld te worden binnen de maand na de uitspraak.

Nadat hoger beroep aangetekend werd zal het in de praktijk meestal een paar maanden duren vooraleer de zaak vastgesteld zal worden voor de rechtbank van Eerste Aanleg.

Ook dan zal een deurwaarder langskomen met een exploot van betekening.

Wat de procedure betreft verloopt deze in hoger beroep op dezelfde manier als voor de Politierechtbank.

Het grootste verschil is dat in hoger beroep de uitspraak nooit op de zitting zelf wordt gedaan maar meestal een maand later.

Heeft U vragen over Verkeersrecht?

Contacteer ons

Nieuws van ons advocatenkantoor
Advocaat politierechtbank

Wie gedagvaard wordt … Lees verder

Verkeersrecht: jonge bestuurder: opletten bij verkeersovertredingen

“We zijn allemaal eens … Lees verder

Een rijverbod: wat is dat nu precies?

Wanneer U een verkeersovertreding … Lees verder

Gedagvaard voor de politierechtbank: Wat nu?

Als gespecialiseerd advocaat … Lees verder

Meer nieuws
Daniël Peterfreund
Advocaat Antwerpen Een juridisch vraagstuk? Bijstand of advies nodig? Meester Peterfreund kan u gegarandeerd voorthelpen. Daniël Peterfreund heeft de leiding bij advocatenkantoor Peterfreund & Associates en is gespecialiseerd in tal van materies. Hij pleit zowel in het Nederlands als in het Frans.