Verkeersrecht: jonge bestuurder: opletten bij verkeersovertredingen

verkeersrecht jonge bestuurder“We zijn allemaal eens jong geweest”, hoort men vaak zeggen. Dat is uiteraard het geval.

Het fenomeen is gekend: een jongere behaalt voor het eerst zijn rijbewijs en neemt met volle moed deel aan het verkeer.

De ene keer is het door machogedrag, de andere keer is het te wijten aan onoplettendheid, worden de net aangeleerde verkeersregels wel eens “vergeten”.

Voor de categorie jonge bestuurders kan dit, zelfs bij relatief onschuldige verkeersovertredingen, zware gevolgen hebben.

Wat is een jonge bestuurder?:

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, heeft de term jonge bestuurder niets met leeftijd te maken.

Volgens de wet is een jonge bestuurder degene die minder dan twee jaar in het bezit is van een rijbewijs.

Of deze bestuurder net 18 geworden is dan wel 65, is van geen tel.

 

Wat zegt de wet?:

De relevante wettelijke bepaling is artikel 38 van het verkeersreglement.

In paragraaf 5 van artikel 38 leest men:

“De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B.”

 

Voor welke verkeersinbreuken geldt deze regeling?:

De regel van artikel 38 geldt voor een overtreding begaan met een motorvoertuig die met een verval tot het recht tot sturen KAN leiden.

Van groot belang is dat het absoluut irrelevant is met welk motorvoertuig de overtreding werd begaan.

Stel dat een jonge bestuurder in de zin van artikel 38 reeds minder dan twee jaar houder is van zijn rijbewijs categorie B en een zware verkeersovertreding begaat met een scooter categorie A.

Ook dan zal de Politierechter de strengere regeling van artikel 38 moeten toepassen!

De volgens artikel 38§5 geldt moet de rechter een herstelexamen opleggen wanneer hij de jonge bestuurder bestraft voor een overtreding die tot het verval van recht kan leiden.

Meer bepaald gaat het om de volgende overtredingen:

  • Alle overtredingen van de derde of vierde graad.
  • Ernstige snelheidsovertreding.
  • Het veroorzaken van een verkeersongeval met zwaargewonden of doden.
  • Dronkenschap aan het stuur.
  • Rijden onder invloed van drugs.
  • Het verhinderen van de vaststellingen van een verkeersovertreding.
  • Overtreding inzake het rijbewijs.

 

Uitzonderingen:

Deze strengere bestraffing geldt niet voor de lichte verkeersovertredingen van de eerste en de tweede graad.

 

Examen theorie of praktijk:

Wanneer de rechter artikel 38§5 toepast zegt de wet dat de rechter de jonge bestuurder moet verplichten om het theoretisch OF een praktisch examen opnieuw af te leggen.

Hoewel de wet dit niet verplicht, kan de Politierechter de keuze overlaten aan de jonge bestuurder.

Dit gebeurt meestal ook in de praktijk.

 

Wanneer moet het examen afgelegd worden?:

Wanneer de Politierechter een rijverbod aan de jongere oplegt en de teruggave afhankelijk maakt van het slagen in een examen theorie of praktijk gaat dit rijverbod niet onmiddellijk in.

De eerste stap in de uitvoering van het rijverbod bestaat in de betekening ervan door de Politie.

Eens het rijverbod aan de jonge bestuurder is betekend, heeft deze vier dagen de tijd om zijn rijbewijs af te geven op de griffie van de Politierechtbank.

Na afloop van de periode van het rijverbod zal de jongere het rijbewijs mogen afhalen voor zover hij kan aantonen dat hij het opgelegde examen succesvol heeft afgelegd.

Het verdient dan ook aanbeveling dat men zo snel mogelijk het rijexamen aflegt dit om te verhinderen dat het rijverbod in de praktijk langer zou duren dan de periode waarvan sprake in het vonnis.

Heeft U vragen over verkeersrecht?

Contacteer Peterfreund & Associates, uw advocaat verkeersrecht.

Nieuws van ons advocatenkantoor
Advocaat politierechtbank

Wie gedagvaard wordt … Lees verder

Verkeersrecht: jonge bestuurder: opletten bij verkeersovertredingen

“We zijn allemaal eens … Lees verder

Een rijverbod: wat is dat nu precies?

Wanneer U een verkeersovertreding … Lees verder

Gedagvaard voor de politierechtbank: Wat nu?

Als gespecialiseerd advocaat … Lees verder

Meer nieuws
Daniël Peterfreund
Advocaat Antwerpen Een juridisch vraagstuk? Bijstand of advies nodig? Meester Peterfreund kan u gegarandeerd voorthelpen. Daniël Peterfreund heeft de leiding bij advocatenkantoor Peterfreund & Associates en is gespecialiseerd in tal van materies. Hij pleit zowel in het Nederlands als in het Frans.